Arşiv Maliyetiniz Azalsın

e-Defter ile arşivleme maliyetinizden kurtulun. e-Defter firmaların çalışma ortamlarına daha çok yoğunlaşmalarını, yer ve insan kaynağından tasarruf etmelerini sağlar.

e-Defter ile Baskı Maliyetinden Kurtulun

e-Defter’e geçiş yaptığınızda defterleriniz için yazıcıdan çıktı almanıza gerek kalmamaktadır. Böylelikle hem kağıt hem de mürekkep/toner masrafından kurtulmuş olursunuz.

Çevre Dostu

e-Defter uygulamasına geçerek kağıt tüketiminizi azaltabilir ve bu özeni sistematik olarak tüm raporlamalarınıza uygulattırarak firmanız için belki küçük ama gezegen için büyük adımlar atabilirsiniz.

Noter Masrafı Ortadan Kalkıyor

e-Defter uygulamasına geçiş yaptığınızda defterinizin çıktısını sayfa adetine göre çıktı almazsınız ve notere onaylatmanıza gerek kalmaz. Noter masrafınız ortadan kalktığı gibi zamandan da tasarruf sağlamış olursunuz.

e-Defter Uygulaması Nedir?

e-Defter uygulaması Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yayımlamış olduğu 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir.

e-Defter kısaca Vergi Usul Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine istinaden tutulması zorunlu defterlerin belirli standartlara uygun bir biçimde elektronik dosya olarak hazırlanması, çıktı alınmadan kaydedilmesi, değiştirilemeyeceği gibi bir bütün halinde tutularak kaynağının doğrulunun garanti altına alınması ve gerektiğinde ispat aracı olarak kullanılmasına olanak tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemelerin bütününe denmektedir.

Belirlenen standartlara uygun hazırlanan e-Defter’lerin değiştirilemeyeceğin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza, tüzel kişiler içinse mali mühür kullanılmaktadır. İmza veya mühür değerinin e-Defter Uygulaması üzerinden iletilmesiyle ilgili defterin tüm taraflar önünde ispat aracı olarak kullanılması sağlanmaktadır.

Hızlı Teklif Formu