e-DEFTER NEDİR?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Bu düzenlemelerle, “Yevmiye Defteri” ve “Defter-i Kebir” ile ilgili format ve standartlar belirlenmiştir. e-Defter düzenlemeleri hakkında bilgilere www.edefter.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KİMLER UYGULAMADAN YARARLANABİLİR?

  • Tüzel kişi mükelleflerin e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları,
  • Gerçek kişi mükelleflerin elektronik sertifikaya (NES) sahip olmaları,
  • Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması gerekir.

e-DEFTER’İN FAYDALARI NELERDİR?

  • İşgücü ve zamadan,
  • Onaylama maliyetlerinden, 
  • Arşivleme harcamalarından, 
  • Kağıt, toner ve kartuş gibi kırtasiye harcamalarından tasarruf, 
  • Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak elektronik ortamda işlem yapılmasına,
  • Elektronik ortamda denetim ve uluslararası denetime; dahası uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını standart bir formatta sağlarsınız.

e-DEFTER SÜREÇLERİ NELERDİR?

Uygulamaya geçiş için 2 yöntem bulunmaktadır;

Elektronik defter yazılımlarının mükellef tarafından geliştirilmesi,
IDECON Şırnak e-Defter Entegrasyonu ile uyumluluk onayı alınmış bir programın kullanımı gereklidir.
Elektronik ortamda defter tutmak için;

İzleyen ilk ayda oluşturulacak elektronik defterlerde, ilgili hesap döneminin başından içinde bulunulan döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlar elektronik ortamda oluşturulmalı ve e-defter tutmaya başlanılan tarih itibariyle eski (kâğıt ortamındaki) defterlerin kapanış tasdiki yaptırılması zorunludur.

BROŞÜRÜ İNDİR
e-Defter uygulamaları için en son güncellemenin pdf dosyasını indirin.

Nasıl Yardımcı Olalım?

Lütfen iletişim sayfasında yer alan formu doldurun ve Gönder düğmesine basın. 1-2 işgünü içerisinde size geri döneceğiz. Veya irtibat numarasından bize ulaşabilirsiniz.

0850 888 0 IDE

0850 888 0 433

info@idecon.com.tr

İletişim